Razlozi koji su uzrokovali početak i kraj posljednjeg ledenog doba


POSLJEDNJA GLACIJACIJA
Znamo li razloge koji su uzrokovali početak i kraj?

Evander, jedan od naših čitatelja postavio je pitanje koji su uzroci koji su uzrokovali početak i kraj posljednjeg ledenog doba. Sada je u istoriji Zemlje glacijacija bilo nekoliko u svim geološkim vijekovima (vidi stupac Geologija i okoliš Helichrysum-a), osim tijekom sekundarnog ili mezozojskog doba.

Što se tiče razloga koji su uzrokovali početak i kraj posljednjeg glacijacija, lako je reći: dovoljno je da se prosječna temperatura Zemlje smanji za 1 ili 2 stepena da bi se dosljedno proširivali lednici na vrlo niskim nadmorske visine, u odnosu na trenutne granice.

Te su se faze izmjenjivale s porastom globalne prosječne temperature, uvijek za 1 ili 2 stepena, da bi se došlo do regresije fronta glečera.

Podsjećamo čitatelje da napredovanje ili nazadovanje fronta ledenjaka nisu isključivo povezani s promjenama temperature, već ovise i o intenzitetu snježnih padavina, koje igraju ulogu hranjenja ledenjaka.

Štaviše, često postoji zbrka između meteorološka temperatura i globalna prosječna temperatura: prvi bilježi dnevne varijacije koje određuju, zajedno s ostalim parametrima, vrijeme svakog dana, na koje često utječu lokalni faktori, dok se drugo odnosi na varijacije globalne temperature tijekom nekoliko decenija i koje doprinose definiranju klimatskih razmjera velikih razmjera varijacije.

Karakteristika glacijacija je suvremenost njihovog izgleda ili nestajanja širom svijeta.

Dakle, pitanje treba bolje razjasniti: koji su razlozi koji generiraju varijacije u prosječnim temperaturama svijeta?

Nažalost, nema preciznog odgovora. Formulirane su mnoge hipoteze koje pojedinačno mogu zadovoljiti neke događaje, ali ne i da predstavljaju opći zakon. Nemogućnost artikulirane formulacije svih meteoroloških pojava u osnovi ovisi o dostupnosti instrumentalnih podataka u velikom obimu, ograničenih na nešto više od jednog vijeka, što predstavlja treptaj oka tokom života svijeta od 500 miliona godina. .

Dakle, možemo navesti samo glavne hipoteze koje se temelje na pojavama povezanim sa zemaljskim događajima i drugima, umjesto kosmičkog porijekla, koje uzimaju u obzir događaje čije porijeklo se mora tražiti u planetarnom sistemu.

Mogući zemaljski razlozi

- Migracija polova: geološke studije pokazale su da su geografski polovi emigrirali počevši od karbona. U osnovi fenomena su geofizički uzroci povezani sa unutrašnjim sastavom planete Zemlje.

Rekonstruisani su različiti pravci za Sjeverni pol, počevši od 30 ° geografske širine i završavajući u trenutnom položaju. Ova pomjeranja bi se događala kontinuirano i stoga ne bi u potpunosti objasnila zašto su se periodi glacijacije izmjenjivali s interglacijalnim fazama.

- Zanošenje kontinenta: kao što je poznato, započelo je krajem paleozoika i još uvijek je u toku sa vrlo slabim intenzitetom. U početku je mogao utjecati samo na ledeni pokrivač Antarktika, jer na sjevernoj hemisferi nije bilo kopna. S njim se mogu povezati velike orogenetske valovitosti paleozoika, ali s kontinuiranim razvojem nije lako objasniti zašto glacijacije s vremenom nisu imale kontinuitet. Paleozojske glacijacije pronašle bi objašnjenje u ovoj hipotezi, dok prethodne glacijacije i kvartarne, kada je alpska orogenija bila praktički definirana, ne bi bile uključene u fenomen.

- Orogenetski uzroci: čini se da postoje odnosi između glacijacija i orogenetskih pojava koje su joj prethodile, ali intenzivne bore nisu uvijek povezane sa važnim glacijacijama. Međutim, sigurno je da su najvažnijim glacijacijama prethodile intenzivne orogenetske faze. Ova hipoteza objasnila bi zašto u mezozoiku nije bilo glacijacija 240 miliona godina, jer nije bilo orogenetskih epizoda.

- Zagađenje atmosfere: hipoteza u osnovi povezana sa prisustvom vrlo sitnog pepela u atmosferi zbog velikih vulkanskih erupcija, koje bi drastično smanjile sunčevo zračenje. Međutim, treba napomenuti da između ova dva fenomena ne postoji kontekst, a osim toga, iako su erupcije možda bile intenzivne, čini se da nisu utjecale na cijelu atmosferu, pa je i dalje teško objasniti činjenicu da su se dogodile velike poledice istovremeno na cijeloj planeti.

- Kopnene termičke varijacije: bile bi povezane sa toplotnim strujama koje dolaze iz unutrašnjosti zemljine kore, u poreklu orogenetskih kretanja. Jednom kada se orogenetski ciklus završi i prema tome dogodi zahlađenje zemljine površine, stvorili bi se povoljni uvjeti za glacijalizam velikih razmjera.

Izostavimo ostale hipoteze, koje imaju više od bilo čega drugog lokalnu vrijednost, kojima možemo objasniti ledničke epizode ograničene magnitude.

Oni se zasnivaju isključivo na varijacijama sunčevog zračenja, posebno koje je proučavao Milankovich, a koje su imale zaslugu barem u isticanju minimuma i maksimuma sunčevog zračenja, koje pronalaze dovoljne korespondencije na terenu. Međutim, minimumi Milankovičeve skale ne odgovaraju uvijek glacijacijama. Nadalje, teorija ne objašnjava uzroke promjena sunčevog zračenja.

Neko je izneo hipotezu (Nolke) da su se magline takve gustine umetnule između Sunca i Zemlje da bi smanjile intenzitet zračenja, što je rezultiralo snižavanjem temperatura. Te bi hipoteze objasnile savremenost glacijacija širom svijeta i njihovu neperiodičnost u ispoljavanju. Nažalost, ne postoji način da se dokaže da se taj fenomen zaista dogodio nekoliko puta u životu Zemlje.

Kao što vidimo, hipoteza je mnogo i različite su prirode, ali nijedna ne zadovoljava pitanje o razlozima koji su upravljali postojanjem različitih glacijacija.

Vjerojatno, kao i u mnogim poljima zemaljske fizike, uključujući meteorologiju, uzroci mogu biti različiti i međusobno ovisni. Poznavanje razloga za toliko pojava također bi nam omogućilo da formuliramo srednjoročne i dugoročne prognoze, počevši od meteorologije, koja nam ne dozvoljava, unatoč kontinuiranom praćenju mnogih decenija, da pravimo prognoze duže od tri dana.

Dr. Pio Petrocchi


 • 1 Spisak glacijacija, sa brojem, prosjekom, minimalnom, maksimalnom temperaturom i uzrocima
 • 2 Sami saznajte jeste li u ledenom dobu! P.S. dobro se dotakni, nikad se ne zna.
 • 3 Vrste glacijacije
  • 3.1 Osoblje
  • 3.2 Glacijacija tipa 1
  • 3.3 Glacijacija tipa 2
  • 3.4 Glacijacija tipa 3
  • 3.5 Glacijacija tipa 4
  • 3.6 Ledeništvo tipa 5
  • 3.7 Ledeništvo tipa 6
 • 4 E. šta ako je vrsta glacijacije bila mješovita?
 • 5 Granica plakanja

I glacijacija: DIIC 94 - 98 (povodom ispita za osmi razred, spadski period) 15 ° / 4 ° / 56 ° (na kraju ledenog doba)

II glecijacija: DIIC 228 (nagli pad iskvarenog svijeta, kasni telikokoruzijski period) 5 ° / -13 ° / 18 °

III glacijacija: DIIC 263 (kriza za početak srednje škole, kasni prelijski period) 3 ° / -6 ° / 21 °

IV glacijacija: DIIC 481 (Paklena kriza, staterijsko razdoblje) 1,5 ° / -8 ° / 14 °

V glecijacija: DIIC 532 (kriza umjetničke gimnastike, steterijsko razdoblje) 21 ° / 7 ° / 33 °

VI glacijacija: DIIC 575 - 589 (iznenadna smrt, proterocryominecraftian period) -9 ° / -30 ° / 32 °

VII glacijacija: DIIC 595 (spojler previše za zimski kamp 2018., period pseudokatara) -2 ° / -11 ° / 15 °

VIII glacijacija: DIIC 741 - 742 (puč izazvan godišnjakom, kriominokraftovskim ili vodenjačkim periodom) -12 ° / -21 ° / 20 °

IX glacijacija: DIIC 901 (car se zove prezimenom, drugi kriominekraftovski ili kognomininijski period) + 18 ° / + 13 ° / + 31 °

X glacijacija: DIIC 1431 - 1453 (Kolumbara dodjeljuje caru knjigu "Marcovaldo", treći kriominekraftovski ili pseudoobarski period) + 23 ° / + 16 ° / + 33 °

XI glacijacija: DIIC 1461 - 1490 (povodom Uskrsnog kampa 2019, četvrti kriominekraftovski ili desoljski period) + 4 ° / -15,5 ° / 14 °

XII glacijacija: DIIC 1491 - 1523 (period nakon uskršnjeg logora 2019, četvrti kriominekraftovski period) + 12 ° / + 2 ° / + 25 °

XIII glacijacija: DIIC 1581 - 1607 (nesudjelovanje u suživotu, omanski i convivenzianski period) + 5 ° / -2 ° / + 24 °

XIV glacijacija: DIIC 1736 - 1788 (Kolumbarina tvrdnja da je pročitala knjigu Marcovaldo, Peti kriominekraftovski ili kolumbovski period) + 3,5 ° / + 2 ° / + 28 °

XV glacijacija: DIIC 1793 - 1799 (pravovremena organizacija ulične hrane i inspekcija letnjeg kampa, okeani postaju crveni u šestom criominecraftovskom ili sopralluoghiano periodu) + 2,5 ° / -6 ° / + 18 °

XVI. Glacijacija: DIIC 1989. - 2004. (kraj pomrčine Mjeseca i početak tjeskobe ljetnog kampa, sedmi kriominokraftovski ili karamelijanski period) -2 ° / -13 ° / + 14 °

XVII glacijacija: DIIC 2026 - 2032 (plan sakrivanja bombona na polju koje je nemoguće izvesti i propao, sedmi kriominokraftovski ili karamelijanski period) + 0,5 ° / 0 ° / + 7 °

XVIII glacijacija: DIIC 2035 - 2056 (nepodnošljivi ljetni kamp, ​​Osmi Criominecraftiano ili Campiano period) + 19 ° / -35 ° / + 26 °

XIX glacijacija: DIIC 2082 - 2102 (različita grdnja u porodici, katarzijanski period) -8 ° / -23 ° / + 5 °

XX glacijacija: DIIC 2132 - 2143 (vjerovatno kuhano, katarzijanski period) (kratke temperature)

XXI glacijacija: DIIC 2292 - 2313 (ostali prekori, deveti kriominokraftovski ili opozicijski period) -5 ° / -8 ° / + 27 °

XXII oledba: DIIC 2348 - 2357 (izlaz iz prolaza 2019. nemoguć i antikatarktički, deveti kriominokraftovski ili opozicioni period) -1,5 ° / -14 ° / + 11 °

XXIII glacijacija: DIIC 2424 - 2433 (niska koncentracija ideja i loša figura do aktivnosti, međuroški period) 12 ° / -3 ° / 19 °

XXIV glacijacija: DIIC 2660 - 2670 (neposredna eksplozija ispitivanja i velika vjerovatnoća dobijanja niskih ocjena, deseti i jedanaesti kriominokraftovski period) 5 ° / -11 ° / 9 °

XXV glacijacija: DIIC 2771 - 2778 (nemogućnost odlaska u teretanu, dvanaesti kriominokraftovski ili anti-palestinski period) -2 ° / -19 ° / + 28 °

XXVI glacijacija: DIIC 2835 - 2845 (anksioznost za zimski kamp u kombinaciji s neprekidnim povraćanjem i gastritisom, najhladnijim i najnepropusnijim glacijacijama, trinaesti period kriominokraftanskog ili velikog glacijacija) 3 ° / -40 ° / 23 °

XXVII glacijacija: DIIC 2845 - 2851 (zimski kamp, ​​trinaesti kriominokraftovski period ili Velika glacijacija) 14 ° / 8 ° / 27 °

XXVIII glacijacija: DIIC 2892 - 3008 (još uvijek ostali kori, četrnaesti kriominokraftovski ili descendentijski period) 13 ° / -3 ° / 24 °

XXIX glacijacija: DIIC 3016 (nedostatak karata tokom 14. februara, Geocentrični period) 12 ° / 5 ° / 39 ° (na kraju ledenog doba)

XXX glacijacija: DIIC 3295 - 3296 (loši rezultati na Olimpijskim igrama iz matematike, islamski period) 11 ° / 6 ° / 37 ° (na kraju ledenog doba)

XXXI glacijacija: DIIC 3411 - 3507 (čekovi prikupljeni u jednoj sedmici, 15. criominecraftian ili Ansian period) 16 ° / 4 ° / 32 °

XXXII glacijacija: DIIC 3507 - 3515 (najniža ocjena ikad snimljena na engleskom, 15. kriominekraftovski ili anzijski period) 12 ° / 5 ° / 41 ° (na kraju glacijacije, inače 28 °)

XXXIII glacijacija: DIIC 3583 - 3587 (dosada i usamljenost nakon završetka škole, proterovivijski period) 17 ° / 2 ° / 44 ° (na kraju ledenog doba, inače 23 °)

XXXIV glacijacija: DIIC 3595 - 3602 (mentalni haos i psihološke posljedice bitke kod Novog Sluisa, šesnaesti kriominokraftovski ili izolski period) 13 ° / -7 ° / 17 °

XXXV glacijacija: DIIC 3606 - 3614 (nakon pandemije Covid-19 odlučeno je da se napravi teren, ali prije svega psihološke posljedice bitke kod New Poitiersa, sedamnaestog kriominokraftskog ili vismortujskog razdoblja). 7 ° / -38 ° / + 16 °

XXXVI glacijacija: DIIC 3616 - DIIC 3624 (totalni mentalni kaos i intenzivan strah od budućnosti, period Chaotian-a) 25 ° / 3 ° / 39 ° (glacijacija prisutna samo na polovima).

XXXVII glacijacija: DIIC 3628 - DIIC 3646 (približavao se ljetni kamp, ​​osamnaesto kriominokraftsko razdoblje). 19 ° / 1 ° / 30 °.

XXXVIII glacijacija: DIIC 3658 (prvi ozbiljni napad tjeskobe iz ljetnog kampa, proteropseudokampsko razdoblje, oligokriominokraftsko razdoblje) 7 ° / -7 ° / 15 °.

XXXIX glacijacija: DIIC 3675 - DIIC 3677 (tokom posljednja dva dana logora, neki članovi odjela počinju bjesniti na cara, period Telicopseudocampiano, serija 8 ili period Fanerodecadenziano ili Addiacciano). 18 ° / 0 ° / 54 ° (na kraju glacijacije, inače 26 °)

XL glacijacija: DIIC 3720 - DIIC 3732 (kontinuirani pesimizam, Sistem 1 superiorni proterohiokardijanski, postproterokriokardijski, sistem 2 proterohiokardijski periodi) 9 ° / -31 ° / 45 ° (tokom interglacijalnog perioda, inače 25 °)

XLI glacijacija: 1. januara DIIC 3791 (razne svađe, neobipolarni period) 8 ° / 3 ° / 21 °.

XLII oledba: DIIC 3799 (vidi gore, period Mezokrokardija, Kronokonfuzionski period) -5 ° / -25 ° / + 12 °.

XLIII glacijacija: 1. januara DIIC 3881 (još uvijek svađe, period preproterotelikokapiano) 5 ° / 1 ° / 15 °.

XLIV glacijacija: 1. januara DIIC 3889 - (problemi u upravljanju Carstvom, saturnski period) 19 ° / 6 ° / 28 °.

XLV glacijacija: 15. septembra DIIC 4025 - 6. januara DIIC 4034 (izbijanje novog svjetskog rata i 6 povijesti, metakoronaviridski period) 20 ° / -3 ° / 35 °

XLVI glacijacija: 1. juna DIIC 4038 - 1. januara DIIC 4061 (povećanje broja obolelih od bolesti, Cleisecoronaviridian period) 15 ° / 10 ° / 40 °

XLVII glacijacija: 8. januara DIIC 4161 - 31. decembra 4194 (problemi s profesorom matematike i fizike, razni sporovi, drugo povećanje broja slučajeva covid, 6,5 filozofije, uništavanje Itheirboireas Niuovias). 29°/-7°/35°

XLVIII glacijacija: DIIC 4224 - DIIC 4300 (kontinuirani bijes, nastao prije svega pjesmom Bes nikada ne umire Hooverphonic-a, sve snažnija opsesija Mendelom, porast zaruka unatoč previdnosti, strah od gubitka kontrole nad svime, također se vjeruje da o svemu postoje zavjere, renesansni i crioterarski period) 17 ° / -5 ° / 30 °.

XLIX glacijacija: DIIC 4510 - DIIC 4553 (tuga bez ikakvog razloga, koja se doista čini paradoksalnom, kao što je to što je uzeo deset u nauci u pitanju ili situacija koja nije nimalo drastična kao u slučaju XXVI glacijacije, i ova glacijacija se smatra ponavljanje XXXV) 13 ° / -21 ° / 40 ° (urušavanje granice plača na -15 °).

Glacijacija: DIIC 4625 - 2. januara DIIC 4647 (infekcija i strah da se lunarne faze Terrarije ne podudaraju s onima koje je očekivao IIC sistem, infektivni period) 25 ° / 11 ° / 36 °

LI glecijacija: 1. januara DIIC 4740 - 31. decembra DIIC 4753 (profesor talijanskog i latinskog jezika odlučuje ispitati nakon 2 dana ždrijebom bez najave) 20 ° / 17 ° / 44 °

LII glecijacija: 1. januar DIIC 4762 - u toku (tuga bez očiglednog razloga, uzrokovana - prema Gabbo XXXIX Sokrat II - naglim padom nivoa kortizola nakon talijanskog ispitivanja) ?? / ?? / ??


Indeks

Ranosrednjovjekovno-minekraftska faza - drugi dio

Na taj se način naziva prva faza rata prije prvog mirovnog sporazuma postignutog u DIIC 3646 (dakle od DIIC 3587 do DIIC 3646). Nakon poraza u bitci kod Nuove Sluis, Gabbo XXIV ne odustaje i stvara novu, moćniju vojsku: 2.500.000 ljudi, od čega 1.500.000 opremljenih puškama i 1.000.000 topnika, trošeći 40% carske blagajne. Mary of Mary Ficarotta kreće se od 500.000 ljudi do 1.700.000.

Prva bitka kod Nove Crècy

Bitka se vodi u dvorcu kraj Itheirboireas Niuovias, 1. maja DIIC 3602. Od 2.500.000 vojnika Gabbo XXIV. Ukupno je poginulo 900.000, dok je Mary Jane Ficarotta izgubila samo 150.000 ljudi od 1.700.000. U ovoj bitci, za razliku od Nuove Sluis, trajala je samo nekoliko minuta i bila je pravi pokolj. Vojska Mary Jane Ficarotta takođe je odvela 1.000.000 zatvorenika. Ova bitka bila je pravi sukob, jer su obje vojske napredovale jedna protiv druge. Stigavši ​​na udaljenost od samo 10 metara, započelo je strašno sučeljavanje. Vojska Mary Jane Ficarotta bila je opremljena pancirkama, zbog čega su puške bile praktično neupotrebljive (u neprijateljskoj vojsci je zapravo bilo samo 150 000 mrtvih):

Bitka za Novi Castillon

Ovo je jedna od dvije bitke koju je pobijedila vojska Gaba XXIV, koja je donijela zakon koji zahtijeva vojnike da se bore koristeći oklop. Vojsku je činilo 3.000.000 ljudi, prijavljeno 1.400.000 novih vojnika, 600.000 vojnika koji su preživjeli bitku kod Nove Crècy i milion vojnika zarobljenih koji su oslobođeni zahvaljujući velikoj otkupnini 26. avgusta DIIC 3602. borio se u gradu Nova Castillon, u neprijateljskom nadsistemu, između 10. i 12. septembra DIIC 3602.

Dana 1. septembra DIIC 3602 vojska je vođena na 500 000 različitih svemirskih brodova maksimalnog kapaciteta 6 vojnika, izrađenih od titana posebno za bitku. Vojska Mary Jane Ficarotta brojala je samo 650 000 vojnika, koji su bili potpuno poraženi, zahvaljujući brojnim granatama bačenim na neprijateljski brod, koji je bio samo jedan. Bitka je trajala nekoliko minuta, tačnije 4: 22. juna u 20:19 započeo je napad vojske Gabbo XXIV koja je počela bacati granate. Svemirski brodovi bili su raspoređeni u 500 redova po 1000 brodova. U 20:21 vojska Gaboa XXIV primijetila je da u neprijateljskoj letjelici postoji slaba točka: motor. Tada je vojska počela bacati granate u tom pravcu, potpuno uništavajući taj neprijateljski brod. U vojsci Gabbo XXIV bilo je samo 10.000 smrtnih slučajeva, a u vojsci Mary Jane Ficarotta 650.000 smrtnih slučajeva, 100% neprijateljske vojske umrlo je zbog nedostatka kisika i problema povezanih s atmosferskim pritiskom.

Bitka za New Poitiers

Ovo je bila jedna od najkrvavijih bitaka u povijesti Minecrafta.

Bitka se vodila između 15. aprila i 14. juna godine Minecrafta 3606, tačno između 15.30 i 17.30 24. juna 2020. godine, u srednjoj ravnici gdje je izgrađen put do napuštenog sela između DIIC 3392 i DIIC 3400. Gabbo XXIV vojsku činilo je 4.000.000 ljudi opremljenih puškama najnovije generacije, ali i srednjovjekovnim oružjem (koje je imalo najmanje hrabrih vojnika, oko 150.000), dok je protivnička posjedovala samo 250.000 ljudi (s oružjem koje je bilo u početku u vrijeme Sumerana, s obzirom na strašni poraz u bici kod Nuove Castillon). Između 15:30 i 16:29 vojska Gabbo XXIV imala je prednost, uspjela je zauzeti 100 000 zarobljenika i ubiti 50 000 vojnika neprijateljske vojske (ukupno samo 50 000 uspjelo je pobjeći) bez ikakve smrti u svojoj vojsci, međutim u 16: 30 malu vojsku od samo 50.000 drugih ljudi uspjelo je poraziti (uz pomoć 1.300.000 eksplozivnih bombi, lukova s ​​plamenim strelicama koje su mogle pucati strijele svake dvije sekunde i 350.000 topova koji dolaze iz drugog savezničkog Supersistema (Hammliotovog)). Vojska snažna kao i Gabbo XXIV, ubivši 1,2 miliona ljudi i zarobivši 2,5 miliona zatvorenika, samo 8,3% vojske uspjelo je pobjeći (250 000 ljudi). Ova bitka započela je najmračnije razdoblje u istoriji Minecraft supersistema u posljednjih 3606 godina, i, obrnuto, najsjajnije razdoblje u istoriji supersistema Mary Jane Ficarotta. Nakon te bitke temperatura na ekvatoru u prosjeku se spustila na -22 ° C, zaledivši cijeli svijet, još 2.000.000 ljudi umrlo je od hipotermije i još 750.000 samoubistava. Posljedice bitke bile su strašne, a pogodile su i civile.

Pohvala Itheirboireas Niuovias o Opsada New Orleansa

Opsada datira od 15. jula DIIC 3614. Gabbo XXIV uspio je oporaviti 250 000 svemirskih brodova od 500 000 korištenih u bici kod Nuove Castillon za prelazak međuprostora između dva Supersistema. Vojska Gabboa XXIV, koja se sastojala od 1.500.000 ljudi, uspjela je opsjedati grad New Orleans u neprijateljskom Supersystemu i izvršiti juriš, ali Minecraft Supersystem nije želio osvojiti grad jer bi bilo preteško upravljati udaljenom kolonijom u drugačiji super-sistem usred rata. Međutim, opsadu je dobio Gabbo XXIV.

Druga bitka kod Nove Crècy

Ova bitka vođena je neposredno prije mirovnog sporazuma, 1. januara DIIC 3646.

Vojska Gaba XXIV izgubila je 350.000 vojnika od 1.000.000, a 600.000 od njih je zarobljeno u neprijateljskoj vojsci, bilo je samo 80.000 mrtvih, a od 1.400.000 vojnika nije bilo zatvorenika. Vojska Gabboa XXIV. Izgubila je veći dio morala, toliko da je vojsku činilo mnogo manje ljudi od vojske Mary Jane Ficarotta. Dana 1. januara DIIC 3646, vojska Gabbo XXIV odlučila je povući se u planine u blizini Dvorca, na južnoj strani (na istom mjestu kao i prva bitka kod Crècyja) kako bi imala barem prednost ispaljivanja metaka odozgo. Uprkos tome, vojska Gaba XXIV ipak se našla u nepovoljnom položaju jer je bila lako vidljiva iz doline. Neprijateljska vojska stigla je do sjeverne strane i rat se tada vodio na istoj visini, čak i ako je između dvije strane bilo 100 blokova. Vojska Gabbo XXIV našla se u nepovoljnom položaju jer nije znala gdje je neprijateljska vojska, ali je neprijateljska vojska znala gdje je vojska Gabbo XXIV. Neprijateljska vojska je prva napala i ubila 300 000 ljudi, ostalih 50 000 ubijeno je u bijegu, a još 600 000 zarobljeno. Samo 5% vojske Gaboa XXIV uspjelo je pobjeći a da nije ubijeno ili zarobljeno.

Mirovni ugovor DIIC 3646

Mir je potpisan 2. januara DIIC 3646, to jest 12. jula 2020. godine, predložio je Supersistem Mary Jane Ficarotta, a prihvatio ga Minecraft Supersystem, i to zbog ljetnog kampa, od 19. do 26. srpnja 2020. Međutim, ovo primirje će ne traje baš dugo, zapravo Gabbo XXIV će 1. siječnja DIIC 3678. ponovno objaviti rat Nadsistemu Mary Jane Ficarotta. Od ove godine nadalje započinje kasnosrednjovjekovna faza rata

Nastavak neprijateljstava - Kasna srednjovjekovna-minekraftovska faza - prvi dio

U DIIC-u 3678 nastavljena su neprijateljstva, a također i drugi dio rata za razliku od prvog dijela rata (ranosrednjovjekovno-minekraftovska faza), u drugom dijelu svjedoci smo sve manje senzacionalnih poraza, ali istovremeno i nade pobjede u ratu počeo je drastično opadati, posebno nakon bitke kod Nuove Azincourt 3720. Više nije bilo bitki, jer je u prvom dijelu kasnosrednjovjekovne faze utvrđen samo datum bitke kod Nuove Azincourt.


Početak antropocena

U lamogordu, Novi Meksiko, Sjedinjene Države, 16. jula 1945. Usred pustinje Jornada del Muerto, bomba plutonijum, kodnog imena Naprava . To je prvi nuklearni test u istoriji. Od te detonacije detonirano je 2.421 nuklearnih uređaja koji su proizveli izotope inače odsutne u prirodi. Nedvosmislen trag prolaska čovjeka na Zemlji, predodređenog da preživi svog tvorca desetinama hiljada godina u geološkom pamćenju planete. Alamogordo, Novi Meksiko, Sjedinjene Države, 16. jula 1945. mjesto je i datum u kojem je počeo antropocen. Nova era za planetu, prvi put iskovana aktivnošću jednog od njenih stanara.

Postojani izotopi ispričat će našim praunucima priču o nebu punom ugljičnog dioksida izgaranjem ugljena i nafte, dok bi čelik, beton i plastika mogli karakterizirati naš lični geološki sloj: hronostratigrafsku seriju antropocena.

Nakon sedam godina rasprave provedene u prikupljanju dokaza, prošlog ljeta je 35 istraživača i stručnjaka okupljenih u Radnoj grupi za antropocen službeno zatražilo priznavanje antropocena u geološkoj vremenskoj skali. U narednim godinama grupa će nastaviti sa prikupljanjem podataka i razradom analiza u prilog teoriji koje će Međunarodna komisija za stratigrafiju ispitati tek nakon što konačnu konačnu odluku može formalizovati Međunarodna unija geoloških nauka.

Proces je sve samo ne nizbrdo. Zapravo, vrlo očigledni tragovi danas možda uopće nisu u prostranstvu geološkog vremena: trajanje jedne epohe obično se proteže na desetke miliona godina.

Era koja je jako napredovala
Ideja da ljudsku aktivnost treba razmotriti u svim namjerama i svrhama geološka sila je neobično prisutna otkako je predložena institucija holocenske epohe (najnovije geološke epohe, sadašnje, čiji je početak konvencionalno utvrđen prije oko 11 000 godina) Charles Lyell 1833. Prvi koji je primijetio kako čovjek može ugroziti vlastiti opstanak na planeti vjerojatno je George Perkins Marsh 1864. U svom eseju Čovjek i priroda ili Zemljina površina koju je čovjek izmijenio , istakla je potrebu za očuvanjem prirode i važnost „ponovnog uspostavljanja narušenih harmonija“.

Osobito je, osvrćući se na krčenje šuma koje se odvijalo u mediteranskim regijama - više od dvadeset godina Marsh je bio američki ambasador u Italiji - osudio transformaciju bujne zemlje u lunarne pustinje. Međutim, Italijan Antonio Stoppani prepoznao je u čovjeku "novu telursku silu sa snagom i univerzalnošću koja se može uporediti s velikim snagama planete". Bilo je 1873. godine kada je Stoppani ovu novu fazu definirao kao "antropozojsko doba". Istog je mišljenja bio i ruski geokemičar Vladimir Vernadskij koji je 1924. napisao: „Ravnoteža u migraciji elemenata, uspostavljena tokom dugih geoloških vremena, krši se intelektom i aktivnošću ljudi. Sada se ovim smjerom nalazimo u periodu promjene uvjeta termodinamičke ravnoteže u biosferi ".

Sposobnost izvođenja nuklearnih reakcija, a time i transformacije hemijskih elemenata, dovela je do toga da su Vernadskij i njegov kolega Pierre Teilhard de Chardin pretpostavili pojavu treće faze razvoja Zemlje, nazvane noosfera (doslovno "sfera misli") prateći geosferu i biosferu. Tek ranih 1980-ih američki biolog Eugene Stoermer skovao je, a da to nikada nije formalizovao, pojam antropocen. To će biti njegov prijatelj i kolega Paul Crutzen, holandski kemičar koji je dobio Nobelovu nagradu za svoja pionirska ispitivanja ozona u atmosferi, koji je koncept proslavio 2000. objavljivanjem eseja. Dobrodošli u antropocen! .

Izotopi, plastika i pileće kosti
Da bismo definitivno saželi dokaze u korist antropocena, članak je objavljen u časopisu Science u januaru 2016. godine od strane 24 člana Radne grupe za antropocen, među kojima je i Paul Crutzen. Pregled u kojem su istraživači ispitivali širok spektar antropogenih markera i varijacija prisutnih u sedimentima i ledu na najrazličitijim lokacijama širom svijeta. Varijacija nekih hemijsko-fizičkih parametara, kao što je koncentracija ugljen-dioksida - najveća u posljednjih 65 miliona godina - i metana u atmosferi, bila je mnogo šira i brža od one koja se dogodila na kraju posljednjeg glacijacija.

Čestice i pepeo koji nastaju sagorevanjem fosilnih ugljovodonika, a koji se razlikuju od onih koji se prirodno proizvode požarom, stigli su do najudaljenijih krajeva planete. Ne narušava se samo ciklus ugljenika već i ciklus fosfora i azota: u poređenju sa devetnaestim vekom, prekomerna upotreba đubriva udvostručila je prisustvo fosfora u zemljištu, dok je količina azota najveća od poslednjih. godine. Te anomalije prati prisustvo potpuno novih materijala poput 50 milijardi tona betona, 500 miliona tona aluminijuma i najmanje 300 miliona tona plastike.

I ne samo to: prema istraživačima Opservatorija dubokog ugljenika, industrijska revolucija predstavlja najvažniji događaj diverzifikacije minerala nakon Velike oksidacije ili akumulacije atmosferskog kiseonika koja se dogodila prije dvije milijarde godina i koja je dovela do oko dvije trećine poznate vrste. Na planeti postoji preko 5.200 mineralnih vrsta, od kojih je 208 nastalo više ili manje direktnim delovanjem čoveka i koncentriralo se u poslednja tri veka.

Ruka čovjeka ostat će utisnuta, po svoj prilici, čak i u fosilnim asocijacijama: prema nekim autorima u nešto više od jednog stoljeća naša vrsta je dovela do prepolovljenja broja životinja na planeti, u onome što se pojavljuje kao novo izumiranje mase . Nisu sve životinje podjednako žrtve čovjeka: da bi zadovoljili rastuću potražnju za hranom, domaće vrste su profitirale od našeg širenja, toliko da se fosili piletine smatraju ozbiljnim kandidatima za identifikaciju antropocena. Najočitiji, sinhroni i sveprisutni tragovi koje je čovjek ostavio bit će izotopi nastali detonacijom nuklearnih uređaja: vrijeme poluraspada 239 Plutonija iznosi 24.200 godina. Stav Antropocenske radne grupe je jasan: počev od sredine prošlog vijeka postoje takve razlike u odnosu na prethodne geološke slojeve da opravdavaju novu jedinicu geološkog vremena.

Pitanje je datuma
Geologija se kreće vrlo sporo, pa tako i geolozi. Utvrdite u sadašnjosti šta mogao opažanje u hiljadama godina zadatak je vidioca, tvrde većina kritičara, ističući kako je prerano formalizirati doba čiji početak možda još nije ni stigao.

Se praticamente nessuno nega l’impatto dell’uomo, in molti spingono per una definizione culturale, piuttosto che geologica, dell’Antropocene. Al pari del Neolitico, l’Antropocene potrebbe designare una fase dell’evoluzione umana ed essere dunque slegata da datazioni più rigide. Un compromesso prudente, che permetterebbe di ignorare la domanda fondamentale: quando è iniziato l’Antropocene?

Per definire una nuova epoca geologica bisogna individuare nelle rocce uno specifico marcatore, sia esso un’anomalia isotopica o un’associazione fossile, sincrono e diffuso in qualunque luogo del pianeta. Ecco perché gli isotopi liberati a partire dal 1945 nelle esplosioni nucleari rappresentano probabilmente il miglior termine di riferimento. Ma non l’unico: la principale alternativa è la rivoluzione industriale con l’impennata delle emissioni di gas serra, osservabile per esempio nelle carote di ghiaccio.

C’è invece chi propone di prendere come riferimento l’invenzione dell’agricoltura, che in 10.000 anni ha stravolto la fisionomia del suolo di buona parte del pianeta. Altri ancora propendono per il 1610, quando vaiolo e schiavismo fecero crollare la popolazione del Nuovo Mondo: l’espansione dei boschi fece crollare l’anidride carbonica in atmosfera di sette parti per milione.

Anche se finalmente abbiamo preso coscienza della portata storica del nostro impatto sulla Terra, il dibattito è tutt’altro che chiuso e proseguirà nei prossimi anni. Un ritardo insignificante per la scala dei tempi geologici, i cui gradini più consunti hanno miliardi di anni.


Motivi che hanno causato l'inizio e la fine dell'ultima glaciazione

Lo ha scelto Mirella: Mi è piaciuto per tantissimi motivi. Sopratutto per il finale a sorpresa. Il carnefice e la vittima si scambiano i ruoli e l'amicizia muta nell'odio. Le situazioni si rovesciano.
Quando Martin chiede pietà usa frasi e emozioni espresse dalle vittime, ma senza il pentimento per quello che aveva causato. Il fastidio provato per questo è stato grande. Il libro nonostante la portata dell'argomento è leggero e, senza fiumi di inchiostro, affronta temi grandi e quotidiani non discussi ma esplicati.
Il messaggio, chiarissimo, scritto nel '38 risulta quasi chiaroveggente.

Concetta: Confermo il pensiero di Mirella. Mi è piaciuta la forma epistolare. Il tema è attuale. Il potere, la sopraffazione, i conflitti. I cambiamenti delle 2 figure sono dipinti con bravura. Martin disprezza l'amico liberale e sentimentale. E paragona gli ebrei a un cancro. Il bene vince il male beffeggiandolo.

Loredana: Mi è piaciuto. Quando nel libro appare il primo “indirizzo sconosciuto”, quando la ragazza non viene più raggiunta dalle missive, mi sono stupita, poi la fine mi è piaciuta, un salto che salva il libro dalla banalità.
Il libro mi è risultato cattivo, ma liberatorio.

Michele: Breve, senza grandi potenzialità. Argomento attuale. Sono contrario alle vendette. Nel finale emerge una cattiveria che non condivido. Accolgo tutti anche chi mi fa del male e nonostante questo perdono.
Michele poi affronta vari temi, non direttamente legati al libro che riesce a stimolare confronti tra altre situazioni di potere e sopraffazione. Equilibri difficili tra ideali, idealismi e il vivere quotidiano che può risultare schiacciato

Maddalena: Mi è piaciuto tantissimo. In generale non pensavo si potessero sintetizzare tante cose in poche pagine.
Il libro va oltre a tanto. Nell'ultima lettera : Temo per la mia vita, Per la MIA vita. E' incredibile come l'egoità venga esplicata in questa frase. L'incapacità di ascolto dell'altro è smisurata. La scrittura femminile dell'autrice tocca il ruolo della donna e i pesi che porta. Per il periodo storico in cui è scritto è notevole.

Oscar: Ho letto nel testo l'argomento “i tradimenti di amicizie”, il libro mi dava fastidio, forse proprio per l'argomento. la vendetta lo ha riscattato. L'ho trovato giustissimo.
Albert Einstain in una compilazione di una scheda, alla domanda razza dichiara di appartenere alla razza umana. Unificare, generalizzando, esseri umani con rappresentazioni limitanti e pregiudizievoli, (negri, ebrei. ) in un unicità indifferenziata risulta drammatico. Ci si può unire per quel che ci accomuna.

Annamaria: Il Punto focale che mi ha colpita è la lungimiranza con la quale si determina la modalità della vendetta e lo strumento: Il regime stesso. I contenuti sono già stati esplicati, l'argomento è corposo.
L'effetto letterario mi ha stupito, riesce a rendere visibile la busta della lettera tornata al mittente.

Marinella: Tante le cose già dette che condivido. Mi è piaciuta tantissimo la vendetta. Mi ha fatto rammentare un film “Il voltapagine”, col quale ho goduto lo stesso piacere, bellissimo.

Franca: Ben riuscito stilisticamente. Senza retorica, quasi teatrale per l'immediatezza. Evidenzia come gli ideali possano diventare ideologie e rovinare la vita.

Giovanna: Mi piace la semplicità della vendetta. La scrittrice non era una premonitrice, gli accadimenti erano noti, ma non si faceva nulla. Ricordo “Amen”, un film in cui si vede come il protagonista vuole verificare le gli avvenimenti (campi di sterminio, ecc).
Quando la ragazza viene uccisa in fondo penso che per il “padre di famiglia” tedesco è un modo per lavare la colpa dell'adulterio, la vita che faceva il tedesco era ricca, piacevole. Come non abbandonacisi con facilità? Come non rifiutare il rischio e la colpa di una verità scomoda.
Il film “Inside man” mosra i diamanti rubati da un banchiere a degli ebrei. Li aveva denunciati e si era impossessato dei loro beni. Era facile e portava ricchezza. La sintesi del libro è notevole.
In America lontani dai luoghi, con le stesse armi che gli avevano tolto la figlia il padre applica la sottile vendetta.

Giuseppe: Si sapeva dei lager. E il libro lo narra. Il cambiamento di stato è agghiacciante. La descrizione iniziale dell'amicizia, la tensione che fa sperimentare per quel che dovrebbe essere, è bellissima e mi ricorda noi Assorbilibri.
Nel film si è riempita la sostanza offerta dal testo con tante cose inutili.

Marisa: Si legge con una tensione crescente. Quasi banale all'inizio. Poi ripercorrere il passaggio al consenso del popolo tedesco viene vissuto attraverso le pagine scritte.
Quanti erano in buona fede? Quanti seguirono una dottrina? Quanta la paura e viltà? Un telaio che non conosce coscienza e perdona. La vendetta colpisce e rende colpevolezza e consapevolezza. Grande sintesi

Massimo M.: L'avevo letto un anno fa e riletto in questi giorni. Ogni volta ci trovo qualche cosa in più. E' sintetico e a rileggerlo è quasi incredibile sia così corto ma riesca a contenere tutto quello che mi ha fatto vivere.
Tradire un'amicizia è molto frequente. Qui il caso è particolare. Ma talvolta i preconcetti precludono a tal punto.

Roberto: Come mai dopo 50 anni leggiamo questo libricino. Gli americani avevano bisogno di storie come queste? Viene stampato sul Rider Digest prima dell'invio in guerra.
Pearl Harbour. Un po' dozzinale dal punto di vista psicologico. Ma ci vedo sotto molte verità storiche non raccontate che hanno determinato, con giochi di potere, situazioni che si possono leggere in diversi modi. Roberto pone tante ipotesi storiche non valutate solitamente al centro delle quali emerge un'America non salvifica,opportunista e assolutamente manipolatrice di verità storiche. Discuterne è difficile proprio per la difficoltà di verificare la tesi.

Alessandra: Il libro, breve, si legge con facilità anche in lingua originale, pensieri lineari esposti con un inglese semplice. In alcuni punti questo è quasi disarmante. La lettera scritta dal “padre di famiglia “ tedesco per raccontare a un altro padre e amico la morte di una figlia (che era stata anche sua amante!) è di una tale ottusità e insensibilità nell'esposizione del fatto da risultare non credibile a mio avviso.
Ma a parte questo, il palesare, con la vendetta “karmica”, il vivere ciò che si determina nell'altro, è geniale.

Donatella: E' già stato detto quasi tutto, ma una cosa mi ha colpioto molto. Martin si svela per quel che è già quando racconta le gravidanze della moglie. All'inizio la sua visione della donna e il suo poco ascolto dell'altro, fanno intuire la sua presunzione ottusa, e i suoi dubbi fino all'accetazione del nazismo ce la confemano.

Tomas: Ho letto 2 volte il libro. In 2 lingue. La prima volta troppo velocemente e non l'avevo capito. Riletto ho colto tante cose nuove.
Alcuni momenti mi lasciavano perlessi ebrei riccchi e furbi? Alcuni aneddoti del libro cadomo nel pregiudizio sulla ricchezza e l'avidità furba degli ebrei. Per me comunque la vendetta di chiusura è troppo forte.

Gabriella: Leggendolo ho provato una grande soddisfazione perchè il tedesco è proprio una persona piena di se. (Scusa Gabri penso di aver saltato qualche cosa, inserisci ti prego.)
Inaspetato l'inizio della fine. Mi è piaciuto

Massimo I.: Affronterò il libro dal punto di vista letterario. Alla luce di questa lettura, penso che dare una seconda opportunità, (una terza opportunità non la darei) a uno scrittore che inizialmente non ti è piaciuto, è cosa da fare.
Avevo letto “Senza ritorno” e non mi era piaciuto. Lo avevo trovato superficiale. L'ho gettato e me ne sono pentito. Lo stile epistolare non è una novità. Nell'Antologia letteraria americana rammento delle lettere scambiate tra i protagonisti (non rammento più l'autore Massimo integra plese) che passavano dalla passione al gelo più assoluto come accade in questo libro. Mi era piaciuto. Un romanzo a tesi. L'autrice talvolta esagera per rafforzare la situazione, ma, come nella lettera in cui comunica la morte della figlia, lo scritto riesce a diventa grottesco.


Indice

 • 1 Descrizione
 • 2 Visione d'insieme
 • 3 Denominazioni locali dell'ultimo periodo glaciale
  • 3.1 Glaciazione Pinedale o Fraser, nelle Montagne Rocciose
  • 3.2 Glaciazione Wisconsin, nel Nord America
  • 3.3 Glaciazione della Groenlandia
  • 3.4 Glaciazione devensiana, nelle Isole Britanniche
  • 3.5 Glaciazione Weichseliana, in Scandinavia e Nord Europa
  • 3.6 Glaciazione Würm, nelle Alpi
  • 3.7 Glaciazione Merida, nelle Ande venezuelane
  • 3.8 Glaciazione Antartica
 • 4 I cicli glaciali
 • 5 Note
 • 6 Voci correlate
 • 7 Altri progetti
 • 8 Collegamenti esterni

Fu la quarta glaciazione del Pleistocene, la prima epoca del Quaternario: ebbe inizio circa 110.000 anni fa e terminò circa 12.000 anni fa. Su tutto il pianeta Terra si verificò un abbassamento generale della temperatura e un'ulteriore espansione dei ghiacciai nell'attuale zona temperata. Durante questa glaciazione i livelli dei mari si abbassarono di oltre 120 m. Alla fine di questa glaciazione, seguì un periodo tardiglaciale, in cui la temperatura e le precipitazioni raggiunsero gradualmente i valori attuali (inizio Olocene 11.000 anni fa).

Durante questo periodo vi furono diversi mutamenti tra l'avanzamento e l'arretramento dei ghiacciai. La massima estensione della glaciazione avvenne approssimativamente 18.000 anni fa. Mentre il modello generale di raffreddamento globale e l'avanzamento dei ghiacciai fu simile, le differenze locali nello sviluppo dell'avanzamento e arretramento rendono difficile confrontare i dettagli da continente a continente. [1]

L'ultimo periodo glaciale viene talvolta colloquialmente indicato come "ultima era glaciale", sebbene questo uso sia inesatto perché un'era glaciale è un lasso di tempo molto più lungo di temperature fredde in cui i ghiacciai continentali coprono vaste zone della Terra, come la regione antartica. I periodi glaciali invece, si riferiscono a fasi più fredde all'interno di un'era glaciale separati da periodi interglaciali. Perciò, la fine dell'ultimo periodo glaciale non rappresenta necessariamente la fine dell'ultima era glaciale.
La fine dell'ultimo periodo glaciale avvenne circa 12.500 anni fa, mentre la fine dell'ultima era glaciale potrebbe non essere ancora avvenuta: piccole prove indicano un arresto del ciclo glaciale-interglaciale degli ultimi milioni di anni.

L'ultimo periodo glaciale è la parte più conosciuta dell'attuale era glaciale, venne intensivamente studiato nel Nord America, Eurasia settentrionale, Himalaya e in altre regioni che in passato erano ghiacciate. Le glaciazioni avvenute durante questo periodo glaciale coprivano molte aree, principalmente l'emisfero settentrionale e, meno estesamente, l'emisfero meridionale. Hanno nomi differenti, sviluppatisi sia per motivi storici sia per la loro distribuzione geografica:

 • Fraser (nella Cordillera Pacifica del Nord America)
 • Pinedale
 • Wisconsiniano (nel Nord America centrale)
 • Devensiano (nelle Isole Britanniche)
 • Midlandiano (in Irlanda)
 • Würm (nelle Alpi)
 • Merida (nel Venezuela)
 • Weichseliano (nella Scandinavia e Nord Europa)
 • Vistoliano (nel Centro Europa settentrionale)
 • Valdai nell'Europa orientale
 • Zyryanka in Siberia
 • Llanquihue nel Cile
 • Otira in Nuova Zelanda

L'ultima glaciazione si incentrò sugli enormi ghiacciai continentali del Nord America ed Eurasia. Considerevoli aree nelle Alpi, Himalaya e nelle Ande furono coperte di ghiaccio, e l'Antartico rimase ghiacciato.

Il Canada fu quasi completamente coperto dal ghiaccio, come pure la parte settentrionale degli USA, entrambi sormontati dall'immenso ghiacciaio Laurentide. L'Alaska rimase per la maggior parte libera dal ghiaccio a causa delle condizioni aride del clima. Le glaciazioni locali erano presenti nelle Montagne Rocciose, nel ghiacciaio della Cordillera, e, come calotta di ghiaccio e calotta polare, nella Sierra Nevada della California settentrionale. [2]

Nella Britannia, Europa continentale e Asia nord-orientale, il ghiacciaio scandinavo ancora una volta arrivò fin nelle zone settentrionali delle Isole Britanniche, Germania, Polonia e Russia, estendendosi verso est fino alla Penisola di Taimyr nella Siberia occidentale. [3] La massima estensione della glaciazione della Siberia occidentale avvenne approssimativamente da 18.000 a 17.000 anni fa e perciò più tardi che in Europa (22.000–18.000 anni fa). [4] La Siberia nord-orientale non era coperta da un ghiacciaio su scala continentale. [5] Erano invece di vasta estensione, ma circoscritti, i raggruppamenti di coltri ghiacciate che coprivano le catene montuose nella Siberia nord-orientale, includendovi le montagne del Kamchatka-Koryak. [6]

L'Oceano Artico compreso tra le grandi distese ghiacciate dell'America e dell'Eurasia probabilmente non si congelò del tutto, ma rimase coperto da un sottile strato di ghiaccio soggetto alle oscillazioni stagionali e pieno di iceberg che si staccavano dalla circostante banchisa congelata. Dalla composizione dei sedimenti ritrovati nei carotaggi d'alto mare, sembra anzi che ci siano stati anche periodi in cui l'acqua non ghiacciava affatto. [7]

Al di fuori della coltre ghiacciata principale, si ebbero anche estese glaciazioni nelle catene montuose delle Alpi e dell'Himalaya. Al contrario delle ere glaciali precedenti, la glaciazione Würm diede luogo a piccole calotte ghiacciate perlopiù confinate nei ghiacciai di fondovalle, che facevano sfociare le loro lingue fino alle aeree pedemontane. Più a oriente, il Caucaso e le montagne della Turchia e dell'Iran furono ricoperte da locali estese gelate e piccole calotte ghiacciate. [8] , [9]

Nell'Himalaya e nell'altopiano del Tibet i ghiacciai avanzarono in modo considerevole, in particolare tra 47.000 e 27.000 anni fa [10] mentre era contemporaneamente in corso un generale riscaldamento nel resto del globo. [11] Tuttavia la formazione di una calotta ghiacciata continua nell'altopiano del Tibet non è accettata da tutti. [12]

In altre aree dell'emisfero boreale non si ebbero glaciazioni estensive, ma piuttosto piccoli ghiacciai localizzati nelle zone più elevate. Alcune aree di Taiwan si ghiacciarono ripetutamente tra 44.250 e 10.680 anni fa [13] e lo stesso fenomeno si ripeté nelle catene montuose giapponesi. In entrambe le aree, la massima estensione dei ghiacciai si ebbe tra 60.000 e 30.000 anni fa. [14]

Ghiacciai di estensione ancora minore si ebbero in Africa, come ad esempio nell'Atlante, nelle montagne del Marocco, nel massiccio del Monte Atakor nel sud dell'Algeria e in altre montagne dell'Etiopia. Nell'emisfero antartico dell'Africa orientale, una coltre ghiacciata di parecchie centinaia di chilometri quadrati si estendeva sul massiccio del Kilimanjaro, sul Monte Kenya e sul Monte Ruwenzori tanto che i residui di questi ghiacciai sono visibili ancora oggi. [15]

Le glaciazioni nell'emisfero antartico furono meno estese a causa dell'attuale configurazione dei continenti. C'erano calotte ghiacciate nel ghiacciaio patagonico delle Ande e ci sono tracce di sei successivi avanzamenti glaciali tra 33.500 e 13.900 anni fa nelle Ande cilene. [16]

L'Antartide era interamente coperta di ghiacci, come al giorno d'oggi, senza nessuna zona scoperta. In Australia solo una piccola area nei pressi del monte Kosciuszko risultava ghiacciata, mentre in Tasmania la glaciazione fu più estesa. [17] La Nuova Zelanda vide una glaciazione nelle Alpi meridionali, dove si possono distinguere almeno tre avanzamenti glaciali. [18] Calotte glaciali locali erano presenti anche in Indonesia, dove sono tuttora conservati resti delle glaciazioni del Pleistocene. [19]

Glaciazione Pinedale o Fraser, nelle Montagne Rocciose Modifica

La glaciazione Pinedale (Montagne Rocciose centrali) o glaciazione Fraser (ghiacciaio continentale della Cordillera) fu l'ultima delle maggiori glaciazioni ad apparire sulle Montagne Rocciose negli Stati Uniti. La Pinedale durò approssimativamente da 30.000 a 10.000 anni fa e arrivò alla sua massima espansione nel periodo di tempo che va da 23.500 a 21.000 anni fa. [20] Questa glaciazione fu piuttosto distinta da quella principale del Wisconsin, poiché essa fu soltanto vagamente relazionata ai giganteschi ghiacciai continentali e fu invece composta da ghiacciai montani, che si fondevano con quello continentale della Cordillera americana. [21] Il ghiacciaio della Cordillera produsse caratteristiche come il lago glaciale Missoula, che rompeva il suo sbarramento di ghiaccio causando le massicce inondazioni di Missoula. I geologi stimano che il ciclo di inondazione e ri-formazione del lago durava circa 55 anni e che le inondazioni si ripeterono approssimativamente 40 volte nell'arco di tempo di 2.000 anni che va da 15.000 a 13.000 anni fa. [22] Vaste inondazioni da lago glaciale come queste non sono insolite oggigiorno in Islanda e in altri luoghi.

Glaciazione Wisconsin, nel Nord America Modifica

L'Episodio Glaciale del Wisconsin fu l'ultimo dei grandi avanzamenti dei ghiacciai continentali verso quello del Laurentide in Nord America. Questa glaciazione è costituita da tre massimi periodi glaciali (comunemente chiamati fasi glaciali) separati da periodi interglaciali (come quello in cui attualmente viviamo). Le tre fasi glaciali sono denominate, dalla più vecchia alla più recente, Tahoe, Tenaya e Tioga. La Tahoe raggiunse la sua massima estensione probabilmente circa 70.000 anni fa, forse come conseguenza della super eruzione del Toba. Poco si conosce riguardo alla Tenaya. La Tioga fu la meno intensa e l'ultima dell'Episodio del Wisconsin. Essa ebbe inizio circa 30.000 anni fa, pervenne al suo massimo avanzamento 21.000 anni fa, e terminò circa 10.000 anni fa. Al culmine della glaciazione, il ponte di terra sullo stretto di Bering permise la migrazione di mammiferi così come di uomini dalla Siberia verso il Nord America.

Essa alterò radicalmente la geografia del Nord America a nord dell'Ohio. Al culmine della glaciazione dell'Episodio del Wisconsin, il ghiaccio copriva la maggior parte del Canada, l'Upper Midwest, e il New England, come pure aree del Montana e dello stato di Washington. Sull'isola di Kelleys (Ohio) nel lago Erie o nel Central Park di New York, le striature lasciate da questi ghiacciai possono essere facilmente osservate. Nel Saskatchewan sud-occidentale e nell'Alberta sud-orientale, nella zona di sutura tra i ghiacciai del Laurentide e della Cordillera si è formata la regione delle Cypress Hills, la quale è il punto più settentrionale nel Nord America rimasto a sud dei ghiacciai continentali.

I Grandi Laghi sono il risultato dell'erosione glaciale e dell'accumulo di acqua di disgelo al margine del ghiaccio che retrocedeva. Quando l'enorme massa del ghiacciaio continentale arretrò, i Grandi Laghi incominciarono gradualmente a muoversi verso sud a causa della ripercussione isostatica della riva settentrionale. Anche le Cascate del Niagara sono un prodotto della glaciazione, come lo è il corso del fiume Ohio, il quale ampiamente soppiantò il precedente fiume Teays.

Con l'ausilio di tanti vasti laghi glaciali, essa modellò la forra ora nota come "Mississippi Superiore"' (Upper Mississippi River), riempiendo la zona priva di depositi alluvionali nota come Driftless Area [23] e probabilmente dando luogo annualmente alla rottura della diga naturale di ghiaccio che si formava nelle strettoie.

Nel suo arretramento, la glaciazione dell'Episodio del Wisconsin lasciò morene terminali che formarono Long Island, Nantucket e Cape Cod, e la morena di Oak Ridges nel centro-sud dell'Ontario, Canada. Nel Wisconsin stesso, essa lasciò la morena di Kettle. I drumlin e gli esker formatisi ai margini del disgelo sono elementi caratteristici della valle inferiore del fiume Connecticut.

Glaciazione della Groenlandia Modifica

Nel nord-ovest della Groenlandia, la coltre di ghiaccio pervenne a un suo primo grande massimo nell'ultimo periodo glaciale intorno ai 114.000 anni fa. Dopo questo primo massimo, la copertura glaciale fu simile a quella attuale, fino alla fine dell'ultimo periodo glaciale. Verso la fine, i ghiacciai ri-avanzarono ancora una volta prima di arretrare verso la loro attuale estensione. [24] Secondo i dati forniti dalle carote di ghiaccio, il clima della Groenlandia fu secco durante l'ultimo periodo glaciale, con precipitazioni che raggiunsero forse solo il 20% dei valori attuali. [25]

Glaciazione devensiana, nelle Isole Britanniche Modifica

La denominazione di "Glaciazione Devensiana" viene usata dai geologi e archeologi britannici e si riferisce a ciò che spesso popolarmente viene indicato come l'ultima era glaciale.

Gli effetti di questa glaciazione possono essere visti in molte caratteristiche geologiche di Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord, dove viene indicata come "Glaciazione delle Midland" dato che i suoi effetti sono visibili soprattutto in quelle terre. I suoi depositi sono stati trovati sovrapposti a materiali del precedente stadio ipswichiano e giacenti al di sotto di quelli del seguente stadio flandriano dell'Olocene.

L'ultima fase del Devensiano include le zone di polline I-IV, le oscillazioni di Allerød e Bølling e gli stadi climatici del Dryas antico e Recente.

Glaciazione Weichseliana, in Scandinavia e Nord Europa Modifica

Durante il massimo glaciale in Scandinavia, solo le zone occidentali dello Jutland rimasero libere dal ghiaccio e una grande parte di ciò che oggi è il Mar del Nord era terra asciutta che collegava lo Jutland alla Britannia. Inoltre solo in Danimarca si trovano animali dell'epoca glaciale scandinava più vecchi di 13 000 a.C. [senza fonte] Nel periodo seguente l'ultima interglaciale prima dell'attuale stadio (Eemiano), anche la costa della Norvegia venne a trovarsi libera dal ghiaccio [26] .

La coltre di ghiaccio esercitava una pressione sulla superficie terrestre. Con la fusione del ghiaccio, la terra ha continuato a sollevarsi annualmente in Scandinavia, soprattutto nella Svezia settentrionale e in Finlandia dove si innalza di oltre 8–9 mm l'anno, o 1 metro ogni 100 anni. Questo è importante per gli archeologi, poiché un sito che fu costiero nell'Età della pietra nordica ora si trova nell'entroterra e può essere datato in base alla sua relativa distanza dalla costa attuale.

Glaciazione Würm, nelle Alpi Modifica

La "glaciazione Würm" (o "glaciazione di Würm" o "del Würm") prende il nome dal fiume Würm delle zone alpine della Baviera (Germania), che segna approssimativamente l'avanzamento massimo del ghiacciaio in questo periodo glaciale particolare.

La glaciazione venne così chiamata da A. Penck ed E. Brückner (1901-1909), dal nome di un affluente del Danubio, come le glaciazioni alpine precedenti (Riss, Mindel, Günz e Danubio stessa).

All'inizio del XIX secolo, le Alpi sono state la zona dove venne condotta da Louis Agassiz la prima sistematica ricerca scientifica sulle ere glaciali. Qui fu intensivamente studiata la glaciazione Würm dell'ultimo periodo glaciale. La Palinologia, cioè l'analisi statistica dei pollini di piante fossilizzate trovati nei depositi geologici, fornisce la cronistoria dei mutamenti drammatici nell'ambiente europeo durante la glaciazione Würm. Al suo culmine, circa 24.000–10.000 anni fa, la maggior parte dell'Europa occidentale e centrale e l'Eurasia era una steppa-tundra aperta, mentre le Alpi presentavano compatte calotte glaciali e ghiacciai montani. La Scandinavia e gran parte delle isole Britanniche si trovavano sotto una coltre di ghiaccio.

Durante il Würm, il Ghiacciaio del Rodano copriva l'intero altopiano occidentale della Svizzera, raggiungendo le regioni attuali di Soletta e Argovia. Nella regione di Berna esso si veniva a fondere con il ghiacciaio dell'Aar. Il ghiacciaio del Reno è attualmente oggetto di studi più dettagliati. I ghiacciai della Reuss e della Limmat avanzavano talvolta fino al Giura. I ghiacciai montani e pedemontani modellavano il territorio asportando via virtualmente tutte le tracce delle precedenti glaciazioni di Günz e Mindel, depositando morene di base e morene terminali di differenti fasi di ritrazione e depositi di loess, e spostando e ri-depositando le ghiaie attraverso i fiumi che scendevano dai ghiacciai. Al di sotto della superficie, essi ebbero un'influenza profonda e duratura sul calore geotermico e sulle tipologie di flusso delle acque sotterranee.

Glaciazione Merida, nelle Ande venezuelane Modifica

Il nome glaciazione del Mérida viene proposto per designare la glaciazione alpina che interessò la Ande venezuelane centrali durante il tardo Pleistocene. Due principali livelli di morena sono stati riconosciuti: uno fra i 2600 e i 2700 m, e un altro fra i 3000 e i 3500 m d'altezza. La linea delle nevi perenni durante l'ultimo avanzamento glaciale si abbassò fino a circa 1200 m al di sotto di quella attuale (3700 m). L'area coperta di ghiaccio nella Cordillera de Mérida era approssimativamente di 600 km² e questa includeva da sud-ovest a nord-est le seguenti zone elevate: Páramo de Tamá, Páramo Batallón, Páramo Los Conejos, Páramo Piedras Blancas, e Teta de Niquitao. Circa 200 km 2 del totale dell'area ghiacciata si trovava nella Sierra Nevada de Mérida, e la più grande concentrazione (50 km 2 ) era nelle zone del Pico Bolívar, Pico Humboldt (4.942 m), e Pico Bonpland (4.893 m). La datazione con il radiocarbonio indica che le morene risalgono a più di 10.000 anni fa, o forse anche a più di 13.000 anni fa. Il livello della morena più bassa probabilmente corrisponde al picco dell'avanzata glaciale del Winsconsin. Il livello più elevato probabilmente rappresenta l'ultima avanzata glaciale (Tardo Wisconsin). [27] [28] [29] [30]

Glaciazione Antartica Modifica

Durante l'ultimo periodo glaciale l'Antartico era rivestito da una spessa calotta di ghiaccio, più o meno come oggi. Il ghiaccio copriva tutte le aree terrestri e si estendeva dentro l'Oceano sopra la piattaforma continentale mediana ed esterna [31] [32] . Secondo la modellatura del ghiaccio, esso era generalmente più sottile sopra la regione antartica centro-orientale di quanto lo sia attualmente. [33]

I cicli glaciali sono quattro e, come detto, prendono il nome, dal più antico al più recente, da quattro affluenti minori del Danubio in Germania (più precisamente in Baviera), Günz, Mindel, Riss e Würm. Questa scelta di nomi è dovuta al fatto che fu proprio nelle vallate tedesche che si rinvennero tracce dell'attività dei ghiacciai. Non a caso è sulle Alpi che nacque la moderna glaciologia, infatti le quattro glaciazioni ricoprono le Alpi con una calotta di ghiaccio spessa fino a 2.000 metri.

Così le glaciazioni Günz, Mindel, Riss e Würm sono riscontrabili man mano che ci si avvicina al Neozoico e quindi sono identificabili le seguenti quattro ere glaciali, intervallate da tre fasi interglaciali (che si chiamano Günz-Mindel, Mindell-Riss e Riss-Würm):

 1. Günz, da circa 1.200.000 a 900.000 anni fa
 2. Mindel, da circa 455.000 a 300.000 anni fa
 3. Riss, da circa 200.000 a 130.000 anni fa
 4. Würm, da circa 110.000 a 11.700 anni fa


References [ edit ]

 1. ^ Lorens, L. Hilgen, F. Shackelton, N.J. Laskar, J. Wilson, D. (2004). "Part III Geological Periods: 21 The Neogene Period". In Gradstein, Felix M. Ogg, James G. Smith, Alan G. (eds.). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press. p. 412. ISBN978-0-521-78673-7 .
 2. ^
 3. Ehlers, Jürgen Gibbard, Philip (2011). "Quaternary glaciation". Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers. Encyclopedia of Earth Sciences Series. pp. 873–882. doi:10.1007/978-90-481-2642-2_423. ISBN978-90-481-2641-5 .
 4. ^
 5. Berger, A. Loutre, M.F. (2000). "CO2 And Astronomical Forcing of the Late Quaternary". Proceedings of the 1st Solar and Space Weather Euroconference, 25-29 September 2000. The Solar Cycle and Terrestrial Climate. 463. ESA Publications Division. p. 155. Bibcode:2000ESASP.463..155B. ISBN9290926937 .
 6. ^
 7. "Glossary of Technical Terms Related to the Ice Age Floods". Ice Age Floods Institute . Retrieved 17 February 2019 .
 8. ^
 9. Lockwood, J.G. van Zinderen-Bakker, E. M. (November 1979). "The Antarctic Ice-Sheet: Regulator of Global Climates?: Review". The Geographical Journal. 145 (3): 469–471. doi:10.2307/633219. JSTOR633219.
 10. ^
 11. Warren, John K. (2006). Evaporites: sediments, resources and hydrocarbons. Birkhäuser. p. 289. ISBN978-3-540-26011-0 .
 12. ^
 13. Augustin, Laurent et al. (2004). "Eight glacial cycles from an Antarctic ice core". Nature. 429 (6992): 623–8. Bibcode:2004Natur.429..623A. doi: 10.1038/nature02599 . PMID15190344.
 14. ^Why were there Ice Ages?
 15. ^Discovery of the Ice Age
 16. ^EO Library: Milutin MilankovitchArchived December 10, 2003, at the Wayback Machine
 17. ^ abWhy do glaciations occur?
 18. ^EO Library: Milutin Milankovitch Page 3
 19. ^
 20. Fletcher, Benjamin J. Brentnall, Stuart J. Anderson, Clive W. Berner, Robert A. Beerling, David J. (2008). "Atmospheric carbon dioxide linked with Mesozoic and early Cenozoic climate change". Nature Geoscience. 1 (1): 43–48. Bibcode:2008NatGe. 1. 43F. doi:10.1038/ngeo.2007.29.
 21. ^
 22. Pagani, Mark Huber, Matthew Liu, Zhonghui Bohaty, Steven M. Henderiks, Jorijntje Sijp, Willem Krishnan, Srinath DeConto, Robert M. (2011). "The Role of Carbon Dioxide During the Onset of Antarctic Glaciation". Science. 334 (6060): 1261–4. Bibcode:2011Sci. 334.1261P. doi:10.1126/science.1203909. PMID22144622. S2CID206533232.
 23. ^ ab
 24. Joos, Fortunat Prentice, I. Colin (2004). "A Paleo-Perspective on Changes in Atmospheric CO2 and Climate" (PDF) . The Global Carbon Cycle: Integrating Humans, Climate, and the Natural World. Scope. 62. Washington D.C.: Island Press. pp. 165–186. Archived from the original (PDF) on 2008-12-17 . Retrieved 2008-05-07 .
 25. ^Glaciers and GlaciationArchived August 5, 2007, at the Wayback Machine
 26. ^EO Newsroom: New Images – Panama: Isthmus that Changed the WorldArchived August 2, 2007, at the Wayback Machine
 27. ^
 28. Bartoli, G. Sarnthein, M. Weinelt, M. Erlenkeuser, H. Garbe-Schönberg, D. Lea, D. W. (30 August 2005). "Final closure of Panama and the onset of northern hemisphere glaciation". Earth and Planetary Science Letters. 237 (1): 33–44. Bibcode:2005E&PSL.237. 33B. doi: 10.1016/j.epsl.2005.06.020 . ISSN0012-821X.
 29. ^
 30. Flint, Richard Foster (1971). Glacial and Quaternary Geology. John Wiley and Sons. p. 22.
 31. ^ ab
 32. Solgaard, Anne M. Bonow, Johan M. Langen, Peter L. Japsen, Peter Hvidberg, Christine (2013). "Mountain building and the initiation of the Greenland Ice Sheet". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 392: 161–176. Bibcode:2013PPP. 392..161S. doi:10.1016/j.palaeo.2013.09.019.
 33. ^
 34. Charrier, Reynaldo Iturrizaga, Lafasam Charretier, Sebastién Regard, Vincent (2019). "Geomorphologic and Glacial Evolution of the Cachapoal and southern Maipo catchments in the Andean Principal Cordillera, Central Chile (34°-35º S)". Andean Geology. 46 (2): 240–278. doi: 10.5027/andgeoV46n2-3108 . Retrieved June 9, 2019 .
 35. ^
 36. Tikkanen, Matti Oksanen, Juha (2002). "Late Weichselian and Holocene shore displacement history of the Baltic Sea in Finland". Fennia. 180 (1–2) . Retrieved December 22, 2017 .
 37. ^Polish Geological InstituteArchived March 15, 2008, at the Wayback Machine
 38. ^CVO Website – Glaciations and Ice Sheets
 39. ^
 40. Lidmar-Bergström, K. Olsson, S. Roaldset, E. (1999). "Relief features and palaeoweathering remnants in formerly glaciated Scandinavian basement areas". In Thiry, Médard Simon-Coinçon, Régine (eds.). Palaeoweathering, Palaeosurfaces and Related Continental Deposits. Special publication of the International Association of Sedimentologists. 27. Blackwell. pp. 275–301. ISBN0-632-05311-9 .
 41. ^
 42. Lindberg, Johan (April 4, 2016). "berggrund och ytformer". Uppslagsverket Finland (in Swedish) . Retrieved November 30, 2017 .
 43. ^
 44. Johansson, J.M. Davis, J.L. Scherneck, H.‐G. Milne, G.A. Vermeer, M. Mitrovica, J.X. Bennett, R.A. Jonsson, B. Elgered, G. Elósegui, P. Koivula, H. Poutanen, M. Rönnäng, B.O. Shapiro, I.I. (2002). "Continuous GPS measurements of postglacial adjustment in Fennoscandia 1. Geodetic results". Geodesy and Gravity/Tectonophysics. 107 (B8): 2157. Bibcode:2002JGRB..107.2157J. doi: 10.1029/2001JB000400 .
 45. ^EO Newsroom: New Images – Sand Hills, NebraskaArchived August 2, 2007, at the Wayback Machine
 46. ^LiveScience.comArchived December 1, 2008, at the Wayback Machine
 47. ^Nebraska Sand HillsArchived 2007-12-21 at the Wayback Machine
 48. ^
 49. García, Marcelo Correa, Jorge Maksaev, Víctor Townley, Brian (2020). "Potential mineral resources of the Chilean offshore: an overview". Andean Geology. 47 (1): 1–13. doi: 10.5027/andgeov47n1-3260 .
 50. ^Ice Ages- Illinois State Museum
 51. ^When have Ice Ages occurred?
 52. ^Our Changing Continent
 53. ^Geotimes – April 2003 – Snowball Earth
 54. ^
 55. Richerson, Peter J. Robert Boyd Robert L. Bettinger (2001). "Was agriculture impossible during the Pleistocene but mandatory during the Holocene? A climate change hypothesis" (PDF) . American Antiquity. 66 (3): 387–411. doi:10.2307/2694241. JSTOR2694241 . Retrieved 29 December 2015 .
 56. ^
 57. J Imbrie J Z Imbrie (1980). "Modeling the Climatic Response to Orbital Variations". Science. 207 (4434): 943–953. Bibcode:1980Sci. 207..943I. doi:10.1126/science.207.4434.943. PMID17830447. S2CID7317540.
 58. ^
 59. Berger A, Loutre MF (2002). "Climate: An exceptionally long interglacial ahead?". Science. 297 (5585): 1287–8. doi:10.1126/science.1076120. PMID12193773. S2CID128923481. CS1 maint: uses authors parameter (link) "Berger and Loutre argue in their Perspective that with or without human perturbations, the current warm climate may last another 50,000 years. The reason is a minimum in the eccentricity of Earth's orbit around the Sun."
 60. ^
 61. "NOAA Paleoclimatology Program – Orbital Variations and Milankovitch Theory".
 62. A. Ganopolski, R. Winkelmann & H. J. Schellnhuber (2016). "Critical insolation–CO2 relation for diagnosing past and future glacial inception". Nature. 529 (7585): 200–203. Bibcode:2016Natur.529..200G. doi:10.1038/nature16494. PMID26762457. S2CID4466220. CS1 maint: uses authors parameter (link) M. F. Loutre, A. Berger, "Future Climatic Changes: Are We Entering an Exceptionally Long Interglacial?", Climatic Change 46 (2000), 61-90.
 63. ^
 64. Berger, A. Loutre, M.F. (2002-08-23). "An Exceptionally Long Interglacial Ahead?" (PDF) . Science. 297 (5585): 1287–8. doi:10.1126/science.1076120. PMID12193773. S2CID128923481.
 65. ^
 66. Tans, Pieter. "Trends in Atmospheric Carbon Dioxide – Mauna Loa". National Oceanic and Atmospheric Administration . Retrieved 2016-05-06 .
 67. ^
 68. Christiansen, Eric (2014). Dynamic Earth. p. 441. ISBN9781449659028 .
 69. ^
 70. "Global Warming Good News: No More Ice Ages". LiveScience. 2007.
 71. ^
 72. "Human-made climate change suppresses the next ice age". Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany. 2016.

Video: Ledena doba 2: Meso sočno meso


Prethodni Članak

Kuhanje mesta obraslog travnjakom

Sljedeći Članak

Hortikultura bdp za poljoprivredu je